Over PCVO Voeren

PCVO Voeren mag dan het kleinste centrum voor volwassenenonderwijs in Vlaanderen zijn, met een deskundig en gedreven leerkrachtenteam staat ons centrum garant voor toegankelijk en kwaliteitsvol onderwijs. De lessen worden op een open en vriendelijke manier gegeven. Bij PCVO Voeren bent u aan het juiste adres voor volwassenenonderwijs met een persoonlijke toets.

Personeel

Gallery

Nathalie Perick
Lerares Frans


Gallery

Claire Lemmens
Lerares informatica


Gallery

Marie-Jeanne Duysens
Medewerkster secretariaat


Gallery

Karen Vrolix
Lerares Engels

Hilde Jans
Lerares Engels/ Italiaans

Nele Meermans
Lerares Spaans

Luisa Anna Murgia
Lerares Italiaans

Sonja Das
Directeur

Corinne Maire
Lerares Frans

Raissa Tromp
Lerares Spaans

Freddy Jans
Leraar fotografie

Marleen Pauwels
Lerares NT2

Marina Crommen
Lerares Frans

Aramita Rojas
Lerares Spaans

Didier Meers
Leraar Frans

Gaby Geurts
Lerares NT2

Roberte Nivelle
Lerares NT2

Johan Bielen
Leraar Engels

Jenny De Vleeschauwer
Lerares informatica

Bart Rademakers
Leraar koken

Kevin Vonckx
Leraar informatica

Marleen Henkens
Medewerkster secretariaat

 
 
 

Directie

Sonja Das

Sonja Das


Sonja Das werd in november 2014 directeur van PCVO Voeren. Zij volgde Annemie Casier op.

Missie / Visie / Waarden

Onze missie

Waar staan wij voor? PCVO Voeren biedt met eigentijds en kwaliteitsvol onderwijs een antwoord op de maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen. Wij zijn een waarderend, warm en mensgericht PCVO waar iedereen zich thuis voelt. Ons centrum focust zich op de vorming van weerbare en veerkrachtige cursisten in een steeds veranderende samenleving. Als deskundig team van leerkrachten en ondersteunend personeel staan wij voor hen klaar. Op een individuele en persoonlijke manier begeleiden wij elke cursist naar een succesvol eindperspectief. Ons deskundige team van leerkrachten en ondersteunend personeel staat klaar om cursisten te blijven enthousiasmeren om levenslang en levensbreed te leren. Waardering en respect voor elke mens en zijn omgeving staan centraal. Het welbevinden van zowel onze cursisten als medewerkers dragen wij hoog in het vaandel. Vanuit een open cultuur en een open communicatie met wederzijds respect leggen we de basis voor creativiteit en kwaliteit. Onze medewerkers vervullen hun opdracht met bezieling. Wij geven hen de mogelijkheden om actief en maximaal hun competenties, talenten en deskundigheid verder te ontwikkelen. Samen vormen wij een aangenaam opleidingscentrum waar iedereen met goesting levenslang leert en doceert.

Onze visie

Waar gaan wij voor? Van inschrijving tot certificaat, wij bieden onze cursisten alle kansen om zich te ontplooien. Hierbij begeleiden wij hen vakkundig in hun leerproces. Onze medewerkers krijgen ruime mogelijkheden om zich te blijven professionaliseren. De cursist kan hierdoor rekenen op gedreven en bekwame lesgevers die nieuwe kennis en vaardigheden aanbieden in een eigentijdse leeromgeving. We stimuleren buitenschools leren en gaan op zoek naar leerkansen die de klasvloer overstijgen. Extra muros activiteiten, gastsprekers, buitenlandse reizen en tal van andere activiteiten zorgen voor variatie en maken de lessen boeiend en aangenaam. Ook afstandsleren en e-leren vormen in een aantal opleidingen een onderdeel van de lespraktijk. Als centrum zetten we in op een functioneel, levensecht en betaalbaar onderwijsaanbod waardoor je kansen in het leven vergroten.

Waarden

Als cursistgerichte organisatie tonen we respect en openheid voor de wereld en voor de leernoden van elke individuele cursist. Met open geest tonen we luisterbereidheid, los van vooroordelen en veronderstelde waarheden, om zo een ‘warme’ relatie op te bouwen met onze cursisten. Daarnaast is de individuele vrijheid van de leerkracht een uitgangspunt, waarbij waardering voorop staat.
De drijfveer om samen met de cursist al het mogelijke te doen om een succesvol leertraject af te leggen, verbindt ons met elkaar. Deze verbondenheid zorgt voor de opbouw van een positieve centrumcultuur. Zowel cursisten als personeel ervaren hierin groeikracht. Het persoonlijk en collectief welbevinden, de band met het centrum en de band met de samenleving winnen hierdoor aan inhoud en kwaliteit.
Zelfontplooiing is van groot belang. Een mens is nooit uitgeleerd!
Wij stimuleren de persoonlijke groei van onze cursisten en medewerkers. Hiervoor scheppen wij een warme, open en dynamische centrumcultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars opvattingen vanzelfsprekend zijn. Wij zien onze mensen als ons belangrijkste kapitaal. Wij stimuleren en faciliteren te allen tijde hun professionele ontwikkeling.
Om dit te realiseren:
– stimuleren onze vakgroepen cursisten om hun grenzen te verleggen;
– zet ons centrum een transparante organisatiestructuur op met aandacht voor respect en inspraak waarin medewerkers de ruimte krijgen om hun verantwoordelijkheid op te nemen;
– ontwikkelen wij een geïntegreerd en professioneel personeelsbeleid.
In ons beleid staat ‘samen werken aan kwaliteit’ centraal. We zijn terecht fier op ons centrum. We wensen bovenal dat ons PCVO een autoriteit is binnen haar vakgebied, regionaal aanzien uitstraalt en haar goede reputatie verder uitbouwt. We willen onze cursisten een ‘kwaliteitslabel’ meegeven waarmee ze hun slaagkansen op de arbeidsmarkt en in de samenleving verhogen. We willen werken, studeren en doceren in een dynamische en stimulerende werkomgeving. We willen dit ook allemaal graag doen in een aangename en empathische werksfeer. Dit vraagt een grote inzet van ons allen. Kwaliteitsvol onderwijs is en blijft onze kernopdracht.
Ons onderwijsaanbod is up-to-date en gericht op efficiënte kennis- en vaardighedenverwerving. We zetten in op nieuwe en gevarieerde werkvormen. Systematische evaluaties waarborgen de kwaliteit van onze opleidingen.
Je werk met plezier uitvoeren is de basis voor goed onderwijs. Een medewerker die passie heeft voor zijn werk, weet de boodschap enthousiast over te brengen. We creëren bewust een positieve houding en sfeer door elkaar oprecht te waarderen en elkaar positief te bevestigen. We geven elkaar de nodige (professionele) ruimte en medezeggenschap.

PCVO Voeren in nummers

0
LEERKRACHTEN
0
Secretariaatsmedewerkers
0
Cursisten

Inschrijven

Schrijf u online in voor de curssusen via deze link:
Online inschrijven