Wanneer zijn er open dagen?

Drie keer per schooljaar worden er open avonden gehouden. Eind januari, halverwege juni en eind augustus. De exacte data en tijdstippen vindt u terug op onze website.


Is er een minimumleeftijd om les te volgen bij het volwassenenonderwijs?

Ja, je moet voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht. Je bent minstens 16 jaar of je bent 15 jaar en hebt de eerste twee leerjaren van het voltijds secundair onderwijs – al dan niet met vrucht – beëindigd.


Een cursus is volzet. Kan ik mijn gegevens op een wachtlijst plaatsen?

Ja. er worden wachtlijsten bijgehouden. Wanneer je je gegevens op de wachtlijst laat plaatsen, word je op de hoogte gebracht bij de nieuwe opstart of word je verwittigd als er een plaatsje vrijkomt in de module. Opgelet, dit wil niet zeggen dat je automatisch voor de module staat ingeschreven. Je dient steeds persoonlijk langs te komen om je inschrijving te betalen en definitief te maken.
Om je gegevens op de wachtlijst te zetten, kan je een e-mail sturen naar pcvolimburg@limburg.be


Wat is betaald educatief verlof?

Het betaald educatief verlof, in de volksmond ook wel ‘kredieturen’ genoemd, kan omschreven worden als het recht toegekend aan werknemers uit de privé-sector om erkende opleidingen te volgen en om op het werk afwezig te zijn met behoud van hun loon.
De werkgever kan niet weigeren maar moet wel akkoord gaan met de planning van het verlof. Na de opleiding vraagt hij de terugbetaling door het indienen van een schuldvordering.
Voor meer informatie kijk je best op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg