Welke is de minimumleeftijd voor inschrijvingen in het volwassenenonderwijs ?
Kan ik vrijstelling van inschrijvingsgeld krijgen?

Je kan een volledige vrijstelling krijgen op basis van onderstaande attesten. Om rechtsgeldig te zijn mag het attest bij de inschrijving niet ouder zijn dan één maand.