Opgelet!
Niet alle cursussen worden elke module ingericht, raadpleeg voor een actueel overzicht ons uurrooster: http://www.pcvovoeren.be/uurroosters/

Cursussen

Nederlands voor Anderstaligen (NT2) / Néerlandais

Leer Nederlands spreken in een Nederlandstalige omgeving

Zeven niveaus

Het eerste jaar NT2 is bestemd voor echte beginners: cursisten die geen enkele kennis van het Nederlands hebben. Kandidaat-cursisten met enige voorkennis van het Nederlands worden uitgenodigd aan een niveautest deel te nemen. Op basis van het resultaat bepalen we het niveau dat voor de cursist het meest geschikt is. Deze instaptoetsen kunnen op ons secretariaat worden afgelegd van maandag tot en met donderdag tussen 16 en 20 uur.

Op alle niveaus leren de cursisten Nederlands begrijpen, lezen, spreken en schrijven. De gebruikte handboeken richten zich specifiek tot het volwassenenonderwijs. Op het einde van het tweede jaar vormen eenvoudige teksten en mededelingen geen onoverwinnelijke hindernissen meer en de spreekdurf is meestal voldoende toegenomen om heel wat conversaties mogelijk te maken. In het derde, vierde en vijfde jaar wordt de woordenschat uitgebreid en de noodzakelijke grammatica, om zo vlot te kunnen spreken, uitgediept. Ook deze cursussen worden ondersteund met cursusmateriaal dat voor het volwassenenonderwijs werd ontworpen. De cursisten voeren gesprekken en discussies over willekeurige thema’s en onderwerpen, lezen en bespreken actuele teksten. Geleidelijk aan valt het lezen van boeken, dagbladen en tijdschriften beter mee en echte mondelinge communicatie met Nederlandstaligen wordt werkelijkheid.

Kostprijs: 72 euro + hand- en werkboek
Opgelet! Neem bij de inschrijving je paspoort en diploma mee

Le néerlandais pour les non-Néerlandophones.

Apprenez le néerlandais dans un environnement néerlandophone.

Il y a sept niveaux

La première année de néerlandais (NT2) est destinée aux vrais débutants c.à.d. aux personnes qui n’ont aucune connaissance en néerlandais. Les candidats apprenants qui ont une petite base de néerlandais sont invités à participer à un test de niveau. Sur base du résultat de ce test, nous déciderons du niveau qui convient le mieux à l’apprenant. Ces tests de niveau peuvent être faits au secrétariat de notre école du lundi au jeudi entre 16 et 20 heures.

Sur tous les niveaux, les apprenants en néerlandais apprennent à comprendre, écrire, parler et lire. Les manuels employés s’adressent spécifiquement à des adultes. Au bout de la deuxième année, de simples textes et messages ne posent plus d’obstacles insurmontables et l’envie de parler a augmenté au point de rendre possible toute une série de conversations. En troisième, quatrième et cinquième année, le vocabulaire est élargi et la grammaire nécessaire pour parler couramment est approfondie. Ces cours sont aussi soutenus par du matériel scolaire conçu pour l’enseignement adulte. Les apprenants mènent des conversations et discussions sur n’importe quel thème ou sujet, lisent et commentent des textes actuels. Petit à petit, la lecture de livres, journaux et revues se passent de mieux en mieux et de vrais dialogues avec des Néerlandophones deviennent possibles.

Coût: €72 + le manuel + le cahier de travail

Attention! N’oubliez pas d’apporter votre carte d’identité ou passeport et votre diplôme lors de l’inscription.

Leer Nederlands spreken in een Nederlandstalige omgeving

Zeven niveaus

Het eerste jaar NT2 is bestemd voor echte beginners: cursisten die geen enkele kennis van het Nederlands hebben. Kandidaat-cursisten met enige voorkennis van het Nederlands worden uitgenodigd aan een niveautest deel te nemen. Op basis van het resultaat bepalen we het niveau dat voor de cursist het meest geschikt is. Deze instaptoetsen kunnen op ons secretariaat worden afgelegd van maandag tot en met donderdag tussen 16 en 20 uur.

Op alle niveaus leren de cursisten Nederlands begrijpen, lezen, spreken en schrijven. De gebruikte handboeken richten zich specifiek tot het volwassenenonderwijs. Op het einde van het tweede jaar vormen eenvoudige teksten en mededelingen geen onoverwinnelijke hindernissen meer en de spreekdurf is meestal voldoende toegenomen om heel wat conversaties mogelijk te maken. In het derde, vierde en vijfde jaar wordt de woordenschat uitgebreid en de noodzakelijke grammatica, om zo vlot te kunnen spreken, uitgediept. Ook deze cursussen worden ondersteund met cursusmateriaal dat voor het volwassenenonderwijs werd ontworpen. De cursisten voeren gesprekken en discussies over willekeurige thema’s en onderwerpen, lezen en bespreken actuele teksten. Geleidelijk aan valt het lezen van boeken, dagbladen en tijdschriften beter mee en echte mondelinge communicatie met Nederlandstaligen wordt werkelijkheid.

Kostprijs: 72 euro + hand- en werkboek
Opgelet! Neem bij de inschrijving je paspoort en diploma mee

Schrijf je hier in!

Talen

Parlez-vous français?

Print


Acht niveaus
Deze cursus omvat acht niveaus. Wie van nul wil beginnen, kiest niveau 1. Wie wil instappen op een ander niveau, kan via een instaptoets het niveau zoeken dat het meest geschikt is.
Deze instaptoetsen kunnen op ons secretariaat worden afgelegd van maandag tot en met donderdag tussen 16 en 20 uur.
Een conversatiecursus bieden wij aan op niveau 8.

Het eerste jaar Frans is bestemd voor echte beginners: cursisten die geen enkele kennis van het Frans hebben.
Daarom worden alle kandidaat-cursisten met enige voorkennis van het Frans uitgenodigd aan een niveautest deel te nemen. Op basis van het resultaat bepalen we het niveau dat voor de cursist het meest geschikt is.
In het eerste en tweede jaar leren de cursisten Frans begrijpen, lezen, spreken en schrijven. De gebruikte handboeken richten zich specifiek tot het volwassenenonderwijs.
Op het einde van het tweede jaar vormen eenvoudige teksten en mededelingen geen onoverwinnelijke hindernissen meer en de spreekdurf is meestal voldoende toegenomen om heel wat conversaties mogelijk te maken.
In het derde, vierde en vijfde jaar wordt de woordenschat uitgebreid en de noodzakelijke grammatica uitgediept, om zo vlot te kunnen spreken. Ook deze cursussen worden ondersteund met cursusmateriaal dat voor het volwassenenonderwijs werd ontworpen. De cursisten voeren gesprekken en discussies over willekeurige thema’s en onderwerpen, lezen en bespreken actuele teksten. Geleidelijk aan valt het lezen van Franse boeken, dagbladen en tijdschriften beter mee en echte mondelinge communicatie met Franstaligen wordt werkelijkheid.

Kostprijs: 180 euro + hand- en werkboek

Do you speak English?

Print


Acht niveaus
Deze cursus omvat zeven niveaus. Wie van nul wil beginnen, kiest niveau 1.
Wie wil instappen op een ander niveau, kan via een test het niveau zoeken dat het meest geschikt is.
Deze instaptoetsen kunnen op ons secretariaat worden afgelegd van maandag tot en met donderdag tussen 16 en 20 uur.
Een conversatiecursus bieden wij aan op niveau 7

Het eerste jaar Engels is bestemd voor echte beginners: cursisten die geen enkele kennis van het Engels hebben.
Daarom worden alle kandidaat-cursisten met enige voorkennis van het Engels uitgenodigd aan een niveautest deel te nemen. Op basis van het resultaat bepalen we het niveau dat voor de cursist het meest geschikt is.
De eerste twee jaren worden er uiteraard stevige funderingen gelegd. Je krijgt inzicht in de taalstructuren en je verwerft de basiswoordenschat. Omdat ons PCVO een communicatieve aanpak heel belangrijk vindt, komt het converseren al vanaf de eerste les aan bod. Je leert je al meteen voorstellen en meer over jezelf vertellen. Hierdoor kun je al vlug de eerste contacten leggen met Engelstaligen. De Engelse grammatica mag hierbij echter niet verwaarloosd worden. Ze vormt de basis van een correct taalgebruik.
Op het einde van het tweede jaar kun je je al goed in het Engels uit de slag trekken.
In de daaropvolgende vier jaren wordt de basiskennis systematisch uitgebreid. De woordenschat wordt verder uitgebouwd en met de noodzakelijke grammatica word je uiteindelijk een vlotte spreker en schrijver. Nu kun je je zonder al te veel moeite aan lectuur van Engelse kranten, tijdschriften en zelfs aan literatuur wagen.
No getting around it: English is a global tongue!

Kostprijs: 180 euro + hand- en werkboek

¡Buenos días! ¿Qué tal?

Print


Wil je vlot leren communiceren in het Spaans, dan ben je bij PCVO Voeren aan het goede adres!

SPAANS OP ELK NIVEAU
Onze cursus omvat 7/8 niveaus. Wie van nul wil beginnen, kiest niveau 1.1 (het eerste jaar). Wie wil instappen op een ander niveau, kan van maandag tot en met donderdag tussen 16 en 20 uur op ons secretariaat een instaptoets afleggen. Deze toets bepaalt in welk jaar je kan instappen. Maak nu een afspraak!
Een conversatiecursus bieden wij aan op niveau 7 en 8.

DE LESSEN
Woordenschat en grammatica worden aangeboden in veel voorkomende gebruikssituaties (de weg vragen, een treinkaartje kopen, naar de markt gaan, een hotel reserveren…). De vier vaardigheden – lezen, luisteren, spreken en schrijven – komen allemaal aan bod via videoboodschappen, interviews, liedjes, interessante teksten en internet. Uiteraard schenken wij ook aandacht aan cultuurgebonden aspecten! Hoe begroeten de Spanjaarden elkaar op straat? Roepen ze allemaal ‘mañana’? Hoe brengen zij de feestdagen door? Op een aangename manier leer je in kleine groepen stap voor stap de Spaanse taal.

GECOMBINEERD ONDERWIJS
Nieuw is ook ons aanbod van gecombineerd onderwijs. Dat betekent dat je een gedeelte van de cursus zelf, op je eigen tempo, thuis verwerkt, via interactieve oefeningen.
Dit kan een oplossing zijn voor diegenen die omwille van werkomstandigheden geregeld of tijdelijk niet naar de cursus kunnen komen, maar toch de opleiding tot een goed einde willen brengen.

SPAANS IN DE PRAKTIJK
Bij alleen oefenen in de klas en thuis blijft het niet! Elk jaar bieden wij diverse activiteiten aan: een filmavond, een Spaanse avond, een stadswandeling in het Spaans, een praatcafé met Spanjaarden … En om al het geleerde nu eens écht in praktijk te brengen organiseren wij elk jaar een Spanjereis voor onze cursisten!

¿Hasta pronto?

Kostprijs: 180 euro + hand- en werkboek

Buongiorno!

Print


Die prachtige songs van Eros Ramazotti en Laura Pausini klinken fantastisch, maar je snapt er niets van? Je hebt een reisje naar Rome gepland, maar je raakt niet verder dan “ciao” of “spaghetti”? En je wil daar dringend iets aan veranderen? Dan ben je bij ons aan het goede adres om er iets aan te doen!
Ken je het Italiaanse spreekwoord: “Chi va piano va sano e va lontano ”? In ieder geval is dit ons motto geweest toen we kozen voor de spreiding van de handboeken over meerdere studiejaren.
PCVO Voeren wil, naast de leerinhouden van het handboek, duidelijk ruimte laten:

  • voor het bespreken van actuele thema’s
  • voor een vertelavond in het Italiaans
  • voor het extra inoefenen van grammatica-items
  • voor het bekijken van een monument uit de Italiaanse filmgeschiedenis
  • voor het uitgebreid converseren en communiceren
  • voor het beluisteren van een lied
  • voor het toepassen van de reeds gekende woordenschat
  • voor het bestuderen van de Italiaanse cultuur
  • voor een avondje culinair genot
  • en voor een reis naar Venetië, Rome, Bologna, Torino …

Ons doel is immers om van onze cursisten niet enkel italofonen te maken, maar zeker ook italofielen. En, daar slagen we meer dan behoorlijk in. Onze cursus Italiaans biedt namelijk op een vlotte en eigentijdse manier de sleutel tot een taal die spreekt en zingt tot ieders verbeelding, een taal even verleidelijk als het land, zijn bewoners en zijn cultuur. Je zal het merken: dit is studeren met een flinke dosis dolce vita!
Vanaf richtgraad 2 organiseren we ook jaarlijks een aantal praatcafés waarbij de cursisten onder het nuttigen van een hapje en een drankje gezellig kunnen praten in de klas met “un vero italiano” of native speaker. Dit praatcafé handelt altijd over een actueel Italiaans thema en wordt “con molto gusto” gesmaakt door de gasten en de cursisten. Of we organiseren een Italiaanse kookles en dan maar smullen. Een “Njamma mia!” op school!  “Buonissima!” We gaan ook ieder jaar naar het Vertelfestival in Alden Biesen en genieten daar van echte Italiaanse vertelkunst.

Wat je hebt geleerd, wil je natuurlijk ook graag toepassen op reis.
Daarom organiseren wij ook regelmatig een uitstap naar Italië.  We zijn al in Rome, Venezia,  Torino en Bologna geweest. Deelname is natuurlijk niet verplicht, maar door zijn laagdrempelige instap maken we er telkens een succesformule van.

Niveautest
Heb je al kennis van Italiaans en wil je instromen op een ander niveau van de cursus, dan kan je tijdens een infodag of bij je inschrijving een test afleggen.

Ben je al helemaal overtuigd en benieuwd naar onze inschrijvingsmodaliteiten? Schrijf je dan snel on-line in. Ci vediamo presto!

Kostprijs: 180 euro + hand- en werkboek

Ab jetzt Deutsch lernen in Riemst!
Ongeveer 100 miljoen mensen in Europa spreken Duits. Dat betekent meteen, dat deze taal de meest gesproken taal van Europa is.
Om welke reden je ook graag Duits leert, om te reizen of voor je werk, hier ben je aan het juiste adres. Met de kennis van het Duits creëer je voor jezelf oneindig veel mogelijkheden. Je verdiept niet alleen je reiservaring in Duitstalige landen, maar ook in Oost-Europa. Je maakt makkelijker kennis met de plaatselijke cultuur en bouwt wellicht vriendschappen voor het leven op.
Ben je op zoek naar werk in de toeristische sector, dan is het een pluspunt als je de taal meester bent want Duitse toeristen geven veel geld uit en laten zich graag verwennen in hun eigen taal.
Door de kennis van het Duits onderscheid jij je van de groep sollicitanten. De meeste hebben immers het Frans en Engels wel onder de knie, maar hebben veel minder tot nauwelijks kaas gegeten van de Duitse taal. Als je dan weet dat Duitsland de eerste exportmarkt is van Vlaanderen, is de keuze snel gemaakt.
Je keuze voor het Duits, de taal van het grootste land en de sterkste economie van Europa en ook de grootste exporterende handelsmacht ter wereld, kan je succes en toekomst op de arbeidsmarkt bepalen!

Was immer für Pläne Sie für Ihre Zukunft haben mögen, mit Deutschkenntnissen schaffen Sie sich unendliche Möglichkeiten. Deutsch zu lernen bedeutet Fertigkeiten zu erwerben, mit denen Sie Ihre berufliche und private Lebensqualität verbessern können.


Fotografie

Bezit je een digitale (SLR / Compact / Hybride) of analoge camera en wens je je kennis over je toestel en fotografie in het algemeen uit te breiden, dan ben je hier aan het juiste adres. Deze basiscursus digitale fotografie is zowel geschikt voor de hobbyfotograaf als voor de gevorderde amateur. Ook specifieke digitale fotocorrecties komen aan bod, minimale computerkennis (pc of mac) is dus een must.

Bekijk de leerinhouden voor de cursus Digitale Fotografie


Vereiste computervoorkennis:
vlot kunnen omgaan met computer (Windows/MacOs) en Internet

Kostprijs: 90 euro per module

Het fotograferen met je Smartphone en/of tablet lijkt simpel. Het is niet meer weg te denken uit onze leefwereld. Maar er is veel meer uit te halen dan je voor mogelijk houdt. We leren je de instellingen van je Smartphone te verbeteren en ook tonen we je om professionele composities te maken. Verder gebruiken we verschillende apps om aan onze foto’s een boeiende uitstraling te geven. Zo komen landschapsfotografie, portret- en macrofotografie aan bod. Het delen van de foto’s op verschillende sociale media hoeft voor jou ook geen geheimen in te houden. Onze lessen worden pragmatisch gegeven, veel doen en niet te veel theorie.
Je eigen fotografische workflow :

• Camera Raw
• Lensproblemen oplossen
• Effecten
• Lagen, selecties en compositie
• HDR
• Veel voorkomende problemen oplossen
• Speciale effecten voor fotografen
• Een eigen workflow opstellen
• Calibratietechnieken
• Database beheer

Schrijf je hier in!

Computer

PCVO Voeren organiseert de lessen Informatica in gecombineerd onderwijs. Gecombineerd onderwijs is een combinatie van afstandsonderwijs (25%) en contactonderwijs (75%). De didactische middelen voor het gedeelte afstandsonderwijs vind je in de vorm van leerpaden via de elektronische leeromgeving Smartschool. Deze leerpaden maak je zelfstandig, op een tijdstip dat voor jou past. Je deelname aan het gedeelte afstandsonderwijs wordt systematisch opgevolgd en geëvalueerd. Ook binnen het contactonderwijs worden, op geregelde tijdstippen, gespreide valuaties voorzien!

Beginners – Start to ICT

Module 1: Snel op weg met je Apple iPhone/iPad 1
Tegenwoordig doen miljoenen mensen zo ongeveer alles met hun iPad of Iphone. Surfen, e-mailen, fotograferen en filmen, foto’s beheren, films bekijken, live naar TV kijken, naar de radio of naar eigen muziek luisteren, je weg zoeken met de ingebouwde kaarten (GPS), chatten met je vrienden, agenda’s en contacten beheren, de krant of een boek lezen…dit en nog veel meer heeft de iPad of iPhone te bieden! Van de eerste installatie tot het gebruik van alle standaard apps en de bespreking van nuttige tips en tricks: je komt er alles van te weten!
Een kort overzicht van de cursusinhoud:
* Instellingen
* Contacten
* Appstore
* Facetime
* Berichten
* Werken met apps
* Safari
* Mail
* Agenda en herinneringen
* Notities
* Kaarten en klokken
* Foto’s en video’s
* Muziek
* Podcasts
* Werken met Dropbox, iCloud


Vereiste computervoorkennis:
geen

Kostprijs: 90 euro per module
Breng je eigen iPad / iPhone mee


Module 2: Snel op weg met je Apple iPhone/iPad 2
Een kort overzicht van de cursusinhoud:
• Apps voor allerlei toepassingen gebruiken (doccle, tv-app, iMovie, iPhoto, Pinterest)
• Apps om je reis vlot te laten verlopen.
• PDF op iPad/iPhone (met de app PDF EXPERT)
• Fotoscanner (scan oude foto’s)
• Social media (Facebook, Viber, What’s app, Skype, Berichten, Chatten, Messenger, Facetime …)
• Je verloren toestel lokaliseren en vanop afstand vergrendelen of bedienen.
• Clouddiensten gebruiken (OneDrive, Dropbox, …)
• Kantoorapps (office365, Google docs, Pages/Numbers/Keynote), documenten aanmaken
• Online muziek en video’s downloaden
• Muziek luisteren op je mobiele toestel (Spotify, …)
• Digitaal lezen (iBooks, …)


Vereiste computervoorkennis:
geen

Kostprijs: 90 euro per module
Breng je eigen iPad / iPhone mee

Module 1: Snel op weg met je Tablet tablet/Smartphone 1
Heb je een tablet of Smartphone met minimaal Android 4.0? Leer dan in deze opleiding de mogelijkheden van je toestel ten volle benutten
Tegenwoordig doen miljoenen mensen zo ongeveer alles met hun Smartphone en/of tablet. Surfen, e-mailen, fotograferen en filmen, foto’s beheren, films bekijken, live naar TV kijken, naar de radio of naar eigen muziek luisteren, je weg zoeken, chatten met je vrienden, agenda’s en contacten beheren, de krant of een boek lezen… dit en nog véél meer heeft Android te bieden! Van de eerste installatie, aanmelden van Google-account, aanpassen, beveiliging tot installatie en gebruik van apps: je komt er alles over te weten!

Een kort overzicht van de cursusinhoud:
* Verbinding maken
* Persoonlijke instellingen
* Play store en beheer van apps
* Beheer van contactpersonen
* Google Chrome
* Gmail
* Filemanagers
* Online cloudopslagdiensten
* Office
* Apps bijwerken, beheren
* Tablet beveiligen


vereiste computervoorkennis:
geen

Kostprijs: 90 euro per module
breng je eigen tablet / smartphone mee


Module 2: Snel op weg met je Tablet tablet/Smartphone 2
Een kort overzicht van de cursusinhoud:

• Mobiele netwerken: Je toestel inrichten als hotspot (Tethering)
• Werken met apps op je Smartphone of tablet
• Social media (Facebook, Viber, What’s app, Skype, …)
• Je verloren toestel lokaliseren en vanop afstand vergrendelen of bedienen.
• Virusscanners
• Aankopen van apps (Google Wallet)
• Clouddiensten gebruiken (OneDrive, Dropbox, …)
• Kantoorapps (WPS office), documenten aanmaken
• Printen met je tablet
• Meerdere e-mailaccounts instellen
• Digitale agenda beheren
• Foto’s en video’s maken met je mobiele toestel
• Online muziek en video’s downloaden
• Muziek luisteren op je mobiele toestel (Google play, Spotify, Sonos, …)
• Digitaal lezen met je tablet of Smartphone (Google books, Aldiko, …) (lezen, vertalen, voorlezen, bladwijzers, …)
• GPS en navigatie (basis)
• Digitaal notitieboek bijhouden

Presentaties die iedereen wakker houden!
‘Prezi is een gratis webapplicatie om op een heel eenvoudige manier goed uitziende presentaties te maken. Door sommigen wordt het een echte PowerPoint-killer genoemd. Tekst, plaatjes, YouTube-filmpjes, pdf’jes en Flash-animaties kunnen allemaal toegevoegd worden. Maar u kunt natuurlijk ook zelf tekenen en tekst, achtergronden, kleuren of pijltjes invoegen.’

Dowload de gratis software

Verrassend en kunstzinnig presenteren


Vereiste computervoorkennis:
vlot kunnen omgaan met computer (Windows/MacOs) en Internet

Kostprijs: 90 euro per module

Schrijf je hier in!

Internet

Mobiele telefoons, tablets, computers… Allemaal voorbeelden van nieuwe media. Ben je op zoek naar een opleiding op het gebied van nieuwe media en mis je nog bepaalde kennis en vaardigheden, lees dan even verder.

In deze cursus maak je kennis met verschillende aspecten van nieuwe media zoals Facebook, WhatsApp, Twitter, Google+ en Clouddiensten. Ook leer je alles over veilig shoppen op het internet, online bankieren, een weekend boeken via de computer en leer je hoe het nu eigenlijk zit met je privacy en veiligheid op Internet en Sociale Media.


Vereiste computervoorkennis:
basisvaardigheden computer (Windows/MacOs)

Kostprijs: 90 euro per module

Office

In de cursus Tekstatelier ga je aan de slag met een programma voor tekstverwerking, meer bepaald Microsoft Office Word 2016. De cursus Tekstatelier is opgedeeld in twee modules:

• Module Eenvoudige documenten opstellen
• Module Complexe documenten opmaken (tekstatelier 2)

Microsoft Word is het meest gebruikte tekstverwerkingsprogramma. Bijna iedereen die met de computer werkt komt in aanraking met dit programma. In het bedrijfsleven is Word het tekstverwerkingsprogramma bij uitstek. Beheersing van dit programma is dan ook zeer gewenst! Ook als je Word al langer gebruikt maar nog niet alle mogelijkheden optimaal benut is deze cursus een absolute aanrader!
Microsoft Word 2016 is een zeer veelzijdig en gebruiksvriendelijk pakket dat je leert tekstverwerken op professioneel niveau. Aan de hand van deze cursus leer je Word optimaal gebruiken! Je leert teksten aantrekkelijk en op de juiste manier opmaken en bewerken aan de hand van de vele functies in het programma.

Een kort overzicht van de cursusinhoud:
– Initiatie in Word, Google docs, Wordpad en Kladblok (verschillen bespreken)
– Word 2016:
o Word starten en afsluiten,
o De werkomgeving en het lint,
o Documenten aanmaken/openen/opslaan/sluiten/afdrukken,
o Een pdf-bestand maken,
o Structuur en opmaakniveaus in een document,
o Tekenopmaak
o Alineaopmaak (basis)
o Opmaak verwijderen
o Paginaopmaak (basis),
o Zoeken en vervangen
o Spellingcontrole,
o Kop- en voetteksten,
o Symbolen en speciale tekens
o Meer over alineaopmaak: Alinea’s samenhouden of splitsen; Eenvoudig opsommen en nummeren; Opmaak opsommingen en genummerde lijsten wijzigen; Opsommen en nummeren op meerdere niveaus; Werken met tabs.
o Meer over paginaopmaak en secties: Secties; Paginaranden; Paginanummering; Voet- en eindnoten.

– Documenten die je zal kunnen maken in deze module:
o Advertentie om een woning te huur te zetten
o Reclamedocument
o Boekbespreking
o Bestelkaart
o Registratieformulier
o Recepten
o Informatiefiche met een inschrijvingsstrook
o Advertentie
o Brief volgens de BIN-normen
o Bronvermeldingen

Microsoft Word is het meest gebruikte tekstverwerkingsprogramma. Bijna iedereen die met de computer werkt komt in aanraking met dit programma. Ook in het bedrijfsleven is Word het tekstverwerkingsprogramma bij uitstek. Beheersing van dit programma is dan ook zeer gewenst! Ook als je Word al langer gebruikt maar nog niet alle mogelijkheden optimaal benut is deze cursus een absolute aanrader!
Word is een zeer veelzijdig en gebruiksvriendelijk pakket dat je leert tekstverwerken op professioneel niveau. Aan de hand van deze cursus leer je Word optimaal gebruiken! Je leert teksten opmaken, bewerken en verfraaien aan de hand van de vele functies in het programma. Ook leer je bijvoorbeeld hoe je brieven, enveloppen en etiketten koppelt aan je adressenbestand, waardoor je met een druk op de knop honderden brieven, enveloppen en etiketten adresseert en verstuurt.

Inhoud:
• Tabellen
• Opmaak met stijlen
• Tekst in kolommen
• Afbeeldingen invoegen
• Vormen
• Documenten samenvoegen
• Etiketten en enveloppen
• Formulieren
• SmartArt en grafieken
• Inhoudsopgaven en Indexen
• Werkomgeving aanpassen

De cursisten krijgen een gekopieerde cursus van de leerkracht.

Dit programma heb je nodig voor al je rekenwerk: facturen, rapporten, wisselkoersen, enz.
Excel is ideaal om lange reeksen gegevens snel en ordelijk te schikken: je krijgt dus ook alle nodige tips om een overzichtelijke planning te ontwerpen. We beëindigen de cursus met een leuke studie over het creëren van grafieken.
Een kort overzicht van de cursusinhoud:
* Basishandelingen
* Eenvoudige formules opstellen
* Grafieken maken
* Rekenblad opmaken
* Verschillende functies gebruiken
* Correct kasboek, factuur of loonberekening maken
Een kort overzicht van de cursusinhoud:

• Complexe probleemstellingen
• Uitgebreide functies
• Gegevensbanken
• Draaitabellen
• Geavanceerde grafieken

Schrijf je hier in!

Fotobewerking

Heb je ook een massa slapende foto’s op je computer of in een schoenendoos? In deze cursus krijg je allerlei doe-tips, van originele wenskaart tot een videoreportage op YouTube.

Een kort overzicht van de cursusinhoud:
• Digitale opslag: organiseer je eigen archief / de magie van de Dropbox
• Fotografie: op stap met je compact
• Fotobewerking: goede scans, moeilijker dan je denkt
• Lay-out: uitnodigingen / wenskaarten met pit
• Videoreportage: een reeks foto’s verenigen in een videoclip
• Presentatie: kennismaking met Prezi, de vrolijke broer van PowerPoint

Deze lessenreeks kun je zien als een rondleiding in een high-techfotolab. Met digitale camera en scanner trekken we op fotojacht en leggen meteen onze vangst onder de loep. Vervolgens rollen we alle laden van het fotolab wagenwijd open. We ontdekken al snel het ideale gereedschap om vuurogen te doven en vechtende kleuren te temmen. Zelfs de meest hopeloze gevallen kunnen, na een facelift in ons digitaal fotolab, een stralende hoofdrol krijgen in de sjiekste publicatie. Nadat je tientallen foto’s hebt veredeld, zie je alles op een andere wijze: het complexe beeldbewerkingsprogramma wordt stilaan een heel ontspannende werkruimte en elk pixelplaatje bekijk je voortaan als een potentieel kunstwerk.

Module 1: Fotobeheer en fotobewerking – Basis
bekijk een overzicht van de oefeningen

Module 2:
bekijk een overzicht van de oefeningen

Module 3:
bekijk een overzicht van de oefeningen

Module 4:
In deze cursus staat creativiteit centraal. Je realiseert enkele praktische projecten gebaseerd op de verworven competenties van de vorige 3 modules. Op deze manier blijf je het gebruik van gereedschappen en bewerkingstechnieken onderhouden en verder verfijnen.

Schrijf je hier in!

Indesign

• Je wil je graag ontwikkelen tot vormgever/dtp’er. Eventueel heb je wat voorkennis en ervaring in klein drukwerk en heb je noties van Photoshop, Illustrator en Indesign, maar het hoeft niet.
• Je wil volgens de regels van de kunst publicaties maken voor print, druk, mobiel, of web.
• Je bent interieurvormgever, marketeer, copywriter, commercieel bediende, … en wil je bekwamen in drukwerkopmaak om dit binnen je vakgebied/bedrijf te kunnen toepassen.
• Je wil niet meer afhankelijk zijn van externe vormgevers, maar het heft in eigen handen nemen.

Een kort overzicht van de cursusinhoud:
• Beeldmateriaal verzamelen (scannen, internet, opnames beeld/video/geluid)
• Organiseren/beheren (Bridge)
• Aanpassen resolutie/belichting/kleur/bestandsformaten (Ph/Ill)
• Basic lay-out kaders/kleur/beeld/tekst-typo (Ind)
• Drukklaar maken


Vereiste computervoorkennis:
vlot kunnen omgaan met computer (Windows/MacOs) en Internet
Kostprijs: 90 euro per module

Schrijf je hier in!