Opgelet!
Niet alle cursussen worden ieder semester ingericht. Raadpleeg voor een actueel overzicht ons uurrooster: http://www.pcvovoeren.be/uurroosters/

Cursussen

Nederlands voor Anderstaligen (NT2) / Néerlandais

Leer Nederlands spreken in een Nederlandstalige omgeving

Het eerste jaar NT2 is bestemd voor echte beginners: cursisten die geen enkele kennis van het Nederlands hebben. Kandidaat-cursisten met enige voorkennis van het Nederlands worden uitgenodigd aan een niveautest deel te nemen. Op basis van het resultaat bepalen we het niveau dat voor de cursist het meest geschikt is. Deze instaptoetsen kunnen op ons secretariaat worden afgelegd van maandag tot en met donderdag tussen 16 en 20 uur.

Op alle niveaus leren de cursisten Nederlands begrijpen, lezen, spreken en schrijven. De gebruikte handboeken richten zich specifiek tot het volwassenenonderwijs. Op het einde van het tweede jaar vormen eenvoudige teksten en mededelingen geen onoverwinnelijke hindernissen meer en de spreekdurf is meestal voldoende toegenomen om heel wat conversaties mogelijk te maken. In het derde, vierde en vijfde jaar wordt de woordenschat uitgebreid en de noodzakelijke grammatica, om zo vlot te kunnen spreken, uitgediept. Ook deze cursussen worden ondersteund met cursusmateriaal dat voor het volwassenenonderwijs werd ontworpen. De cursisten voeren gesprekken en discussies over willekeurige thema’s en onderwerpen, lezen en bespreken actuele teksten. Geleidelijk aan valt het lezen van boeken, dagbladen en tijdschriften beter mee en echte mondelinge communicatie met Nederlandstaligen wordt werkelijkheid.

Bel of mail voor je inschrijving naar ons secretariaat:
+32 43 81 91 02 – pcvovoeren@limburg.be
Kostprijs: 72 euro + hand- en werkboek. Opgelet! Neem bij de inschrijving je paspoort en diploma mee

Le néerlandais pour les non-Néerlandophones.

Apprenez le néerlandais dans un environnement néerlandophone.

La première année de néerlandais (NT2) est destinée aux vrais débutants c.à.d. aux personnes qui n’ont aucune connaissance en néerlandais. Les candidats apprenants qui ont une petite base de néerlandais sont invités à participer à un test de niveau. Sur base du résultat de ce test, nous déciderons du niveau qui convient le mieux à l’apprenant. Ces tests de niveau peuvent être faits au secrétariat de notre école du lundi au jeudi entre 16 et 20 heures.

Sur tous les niveaux, les apprenants en néerlandais apprennent à comprendre, écrire, parler et lire. Les manuels employés s’adressent spécifiquement à des adultes. Au bout de la deuxième année, de simples textes et messages ne posent plus d’obstacles insurmontables et l’envie de parler a augmenté au point de rendre possible toute une série de conversations. En troisième, quatrième et cinquième année, le vocabulaire est élargi et la grammaire nécessaire pour parler couramment est approfondie. Ces cours sont aussi soutenus par du matériel scolaire conçu pour l’enseignement adulte. Les apprenants mènent des conversations et discussions sur n’importe quel thème ou sujet, lisent et commentent des textes actuels. Petit à petit, la lecture de livres, journaux et revues se passent de mieux en mieux et de vrais dialogues avec des Néerlandophones deviennent possibles.

Appelez ou envoyez un courriel pour votre inscription à notre secrétariat :
+32 43 81 91 02 – pcvovoeren@limburg.be
Coût: €72 + le manuel + le cahier de travail
Attention! N’oubliez pas d’apporter votre carte d’identité ou passeport et votre diplôme lors de l’inscription.

Study Dutch in a Dutch Environment.

Our first year is for real beginners, students without any knowledge of Dutch. If you already speak Dutch we’ll ask you to take a test to assess your level. You can take this test at our office from Monday to Thursday between four and eight pm.

At every level our students learn to understand, read, speak and write Dutch. The lower level students deal with easier texts and already start with actual conversations. The higher level students discuss various themes and subjects, and read and talk about current events.

Your level will improve while reading books and magazines, and actual communication with Dutch-speaking people will be possible now!

Call or email for your registration to our secretariat :
+32 43 81 91 02 – pcvovoeren@limburg.be
Cost: €72 (tuition). Text/workbook (not included).
Please take your passport and relevant certificates with you when you sign up for a Dutch course.

Schrijf je hier in!

Talen

Je leert op een praktische manier de basis van het Frans/Italiaans/Duits/Engels/Spaans en in een mum van tijd ga je zelf aan de slag. Je oefent zowel in het lezen, schrijven, luisteren als spreken. Mondelinge communicatie staat op de voorgrond. Je leert je te redden in een aantal algemene dagelijkse situaties. In een ontspannen sfeer behandelen we een zo breed mogelijk gamma aan onderwerpen. We bieden je een flinke startwoordenschat aan en bovendien zorgen we voor een goede grammaticale basis. Het komt er vooral op aan dat je spreekvertrouwen groeit! Een aantal thema's die aan bod komen:

 • iets bestellen en betalen in een café of restaurant
 • een hotelkamer reserveren • een klacht formuleren
 • de weg vragen en wijzen
 • jezelf voorstellen en iemand begroeten
 • vragen hoe het met iemand gaat of hoe jij je voelt
 • het uur vragen en zeggen
 • om hulp, uitleg of informatie vragen en die geven
 • boodschappen doen
 • bij de dokter
 • openbaar vervoer
 • een auto huren.

De lessen zijn communicatief en interactief. De nadruk ligt hier op praktisch taalgebruik. De vier vaardigheden (spreken, lezen, luisteren en schrijven) staan centraal.

Parlez-vous français?

Print


Wie van nul wil beginnen, kiest niveau 1. Wie wil instappen op een ander niveau, kan via een instaptoets het niveau zoeken dat het meest geschikt is.
Deze instaptoetsen kunnen op ons secretariaat worden afgelegd van maandag tot en met donderdag tussen 16 en 20 uur.
Een conversatiecursus bieden wij aan op niveau 8.

Het eerste jaar Frans is bestemd voor echte beginners: cursisten die geen enkele kennis van het Frans hebben.
Daarom worden alle kandidaat-cursisten met enige voorkennis van het Frans uitgenodigd aan een niveautest deel te nemen. Op basis van het resultaat bepalen we het niveau dat voor de cursist het meest geschikt is.
In het eerste en tweede jaar leren de cursisten Frans begrijpen, lezen, spreken en schrijven. De gebruikte handboeken richten zich specifiek tot het volwassenenonderwijs.
Op het einde van het tweede jaar vormen eenvoudige teksten en mededelingen geen onoverwinnelijke hindernissen meer en de spreekdurf is meestal voldoende toegenomen om heel wat conversaties mogelijk te maken.
In het derde, vierde en vijfde jaar wordt de woordenschat uitgebreid en de noodzakelijke grammatica uitgediept, om zo vlot te kunnen spreken. Ook deze cursussen worden ondersteund met cursusmateriaal dat voor het volwassenenonderwijs werd ontworpen. De cursisten voeren gesprekken en discussies over willekeurige thema’s en onderwerpen, lezen en bespreken actuele teksten. Geleidelijk aan valt het lezen van Franse boeken, dagbladen en tijdschriften beter mee en echte mondelinge communicatie met Franstaligen wordt werkelijkheid.

Kostprijs: 180 euro + hand- en werkboek

Do you speak English?

Print


Engels leren? Bij PCVO Voeren zit je goed!

Deze cursus omvat verschillende niveaus. Wie van nul wil beginnen, kiest niveau 1. Wie wil instappen op een ander niveau, kan via een test het niveau zoeken dat het meest geschikt is. Deze instaptoetsen kunnen op ons secretariaat worden afgelegd van maandag tot en met donderdag tussen 16 en 20 uur, maak hiervoor liefst een afspraak. Een conversatiecursus bieden wij aan vanaf niveau 7.

De zakenwereld, luchtvaart, wetenschap, technologie, internet, mode en popcultuur zijn ondenkbaar zonder Engels. Engels studeren is investeren in je toekomst. Kom daarom een cursus Engels volgen en zorg samen met andere gemotiveerde cursisten voor je toegangsticket tot de wereld! Heb je vragen? Kom dan zeker naar één van onze opendeurdagen. Raadpleeg onze website verder voor de juiste data. We bekijken de handboeken en bepalen samen jouw niveau.

Now is the time to start your English language journey!
See you soon!
Kostprijs: 180 euro + hand- en werkboek

Do you want to learn English? PCVO Voeren is the place to be!

The business world, aviation, science, technology, internet, fashion and pop culture are unimaginable without English. Studying English is an investment in your future. Take an English course together with other motivated students to receive your entrance ticket to the world! If you have any questions we invite you to visit our open house. We determine your level and you can have a look at the books used in class. Check our website for the correct dates.
Now is the time to start your English language journey!
Hope to see you soon!

¡Buenos días! ¿Qué tal?

Print


500 miljoen mensen spreken Spaans. En jij? Als je Spaans spreekt kun je wereldwijd met 500 miljoen mensen communiceren! Bedenk eens hoeveel carrièremogelijkheden je dit geeft. Voor reizen door Latijns Amerika of dichter bij huis; voor een vakantie, wonen en werken in Spanje of gewoon om de Spaanstalige muziek te begrijpen… Als je bekend bent met de Spaanse taal gaat er een wereld voor je open!

Wil je vlot leren communiceren in het Spaans, dan ben je bij PCVO Voeren aan het goede adres!

SPAANS OP ELK NIVEAU
Onze cursus omvat meerdere niveaus. Wie van nul wil beginnen, kiest niveau 1.1 (het eerste jaar). Wie wil instappen op een ander niveau, kan van maandag tot en met donderdag tussen 16 en 20 uur op ons secretariaat een instaptoets afleggen. Deze toets bepaalt in welk jaar je kan instappen.

DE LESSEN
Woordenschat en grammatica worden aangeboden in veel voorkomende gebruikssituaties (de weg vragen, een treinkaartje kopen, naar de markt gaan, een hotel reserveren…). De vier vaardigheden – lezen, luisteren, spreken en schrijven – komen allemaal aan bod via videoboodschappen, interviews, liedjes, interessante teksten en internet. Uiteraard schenken wij ook aandacht aan cultuurgebonden aspecten! Hoe begroeten de Spanjaarden elkaar op straat? Roepen ze allemaal ‘mañana’? Hoe brengen zij de feestdagen door? Op een aangename manier leer je in kleine groepen stap voor stap de Spaanse taal.

GECOMBINEERD ONDERWIJS
Wij bieden onze lessen ook aan in gecombineerd onderwijs. Dat betekent dat je een gedeelte van de cursus zelf, op je eigen tempo, thuis verwerkt, via interactieve oefeningen. Dit kan een oplossing zijn voor diegenen die omwille van werkomstandigheden geregeld of tijdelijk niet naar de cursus kunnen komen, maar toch de opleiding tot een goed einde willen brengen.

SPAANS IN DE PRAKTIJK
Bij alleen oefenen in de klas en thuis blijft het niet! Elk jaar bieden wij diverse activiteiten aan: een filmavond, een Spaanse avond, een stadswandeling in het Spaans, een praatcafé met Spanjaarden … En om al het geleerde nu eens écht in praktijk te brengen organiseren wij elk jaar een Spanjereis voor onze cursisten!

¿Hasta pronto?

Kostprijs: 180 euro + hand- en werkboek

Buongiorno!

Print


Die prachtige songs van Eros Ramazotti, Zucchero en Laura Pausini klinken fantastisch, maar je snapt er niets van? Je hebt een reisje naar Rome gepland, maar je raakt niet verder dan “ciao” of “spaghetti” en je wil daar dringend iets aan veranderen? Dan ben je bij ons aan het goede adres om er iets aan te doen!

Ken je het Italiaanse spreekwoord: “Chi va piano va sano e va lontano ”? In ieder geval is dit ons motto geweest toen we kozen voor de spreiding van de handboeken over meerdere studiejaren.

PCVO Voeren wil, naast de leerinhouden van het handboek, duidelijk ruimte laten:

 • voor het bespreken van actuele thema’s
 • voor een vertelavond in het Italiaans
 • voor het extra inoefenen van grammatica-items
 • voor het bekijken van een monument uit de Italiaanse filmgeschiedenis
 • voor het uitgebreid converseren en communiceren
 • voor het beluisteren van een lied of het dansen van pizzica en tarantella
 • voor het toepassen van de reeds gekende woordenschat
 • voor het bestuderen van de Italiaanse cultuur
 • voor een avondje culinair genot
 • voor een avondje theater om van de opera’s van Verdi, Puccini… te genieten
 • voor een Italiaanse avond, samen met alles cursisten Italiaans
 • voor La Befana, een belangrijk Italiaans feest in januari
 • en voor een reis naar Sardinië, Sicilië, Apulië, Venetië, Rome, …

Onze cursus Italiaans biedt op een vlotte en eigentijdse manier de sleutel tot een taal die spreekt en zingt tot ieders verbeelding, een taal even verleidelijk als het land, zijn bewoners en zijn cultuur. Je zal het merken: dit is studeren met een flinke dosis dolce vita!

Vanaf richtgraad 2 organiseren we ook jaarlijks een aantal praatcafés waarbij de cursisten onder het nuttigen van een hapje en een drankje gezellig kunnen praten in de klas met “un vero italiano” of native speaker. Dit praatcafé handelt altijd over een actueel Italiaans thema en wordt “con molto gusto” gesmaakt door de gasten en de cursisten. Of we organiseren een Italiaanse kookles en dan maar smullen.

We gaan ook ieder jaar naar het Vertelfestival in Alden Biesen en genieten daar van echte Italiaanse vertelkunst.

Wat je hebt geleerd, wil je natuurlijk ook graag toepassen op reis. Daarom organiseren wij ook regelmatig een uitstap naar Italië. We zijn al in Sardinië, Sicilië en Apulië, Venetië, Rome, Bologna en Torino geweest. Deelname is natuurlijk niet verplicht, maar door zijn laagdrempelige instap maken we er telkens een succesformule van.

Niveautest
Heb je al kennis van Italiaans en wil je instromen op een ander niveau van de cursus, dan kan je tijdens een infodag of bij je inschrijving een test afleggen.

Ben je al helemaal overtuigd en benieuwd naar onze inschrijvingsmodaliteiten? Schrijf je dan snel on-line in. Ci vediamo presto!

Kostprijs: 180 euro + hand- en werkboek

Ab jetzt Deutsch lernen in Riemst und in PCVO Voeren!

Ongeveer 100 miljoen mensen in Europa spreken Duits. Dat betekent meteen, dat deze taal de meest gesproken taal van Europa is.

Om welke reden je ook graag Duits leert, om te reizen of voor je werk, hier ben je aan het juiste adres. Met de kennis van het Duits creëer je voor jezelf oneindig veel mogelijkheden. Je verdiept niet alleen je reiservaring in Duitstalige landen, maar ook in Oost-Europa. Je maakt makkelijker kennis met de plaatselijke cultuur en bouwt wellicht vriendschappen voor het leven op.

Ben je op zoek naar werk in de toeristische sector, dan is het een pluspunt als je de taal meester bent want Duitse toeristen geven veel geld uit en laten zich graag verwennen in hun eigen taal.
Door de kennis van het Duits onderscheid jij je van de groep sollicitanten. De meeste hebben immers het Frans en Engels wel onder de knie, maar hebben veel minder tot nauwelijks kaas gegeten van de Duitse taal. Als je dan weet dat Duitsland de eerste exportmarkt is van Vlaanderen, is de keuze snel gemaakt.
Je keuze voor het Duits, de taal van het grootste land en de sterkste economie van Europa en ook de grootste exporterende handelsmacht ter wereld, kan je succes en toekomst op de arbeidsmarkt bepalen! In het schooljaar 2018-2019 starten we op beide locaties met niveau A1 (= eerste jaar).

Was immer für Pläne Sie für Ihre Zukunft haben mögen, mit Deutschkenntnissen schaffen Sie sich unendliche Möglichkeiten. Deutsch zu lernen bedeutet Fertigkeiten zu erwerben, mit denen Sie Ihre berufliche und private Lebensqualität verbessern können.

Schrijf je hier in!

Fotografie

Bezit je een digitale (SLR / Compact / Hybride) of analoge camera en wens je je kennis over je toestel en fotografie in het algemeen uit te breiden, dan ben je hier aan het juiste adres. Deze basiscursus digitale fotografie is zowel geschikt voor de hobbyfotograaf als voor de gevorderde amateur. Ook specifieke digitale fotocorrecties komen aan bod, minimale computerkennis (pc of mac) is dus een must.

Bekijk de leerinhouden voor de cursus Digitale Fotografie


Vereiste computervoorkennis:
vlot kunnen omgaan met computer (Windows/MacOs) en Internet

Kostprijs: 90 euro per module

Projectmatig werken is ook in deze module het uitgangspunt.
De cursisten en docent kiezen samen uit een aantal thema’s de zaken waar ze dieper op willen ingaan. Dit kan gaan van voeding tot storytelling tot creatieve belichtingstechnieken…
Fotografie 5 is voorbehouden voor de cursisten die geslaagd zijn voor module 4.

Fotograferen met je Smartphone en/of iPhone lijkt simpel. Het is niet meer weg te denken uit onze leefwereld. Maar er is veel meer uit te halen dan je voor mogelijk houdt. We leren je de instellingen van je Smartphone verbeteren en ook tonen we je om professionele composities te maken. Verder gebruiken we verschillende apps om aan onze foto’s een boeiende uitstraling te geven. Zo komen niet alleen landschapsfotografie maar ook portret- en macrofotografie aan bod. Het delen van de foto’s op verschillende sociale media hoeft voor jou ook geen geheimen in te houden. Onze lessen worden pragmatisch gegeven, veel doen en niet te veel theorie.
Je eigen fotografische workflow :

 • Camera Raw
 • Lensproblemen oplossen
 • Effecten
 • Lagen, selecties en compositie
 • HDR
 • Veel voorkomende problemen oplossen
 • Speciale effecten voor fotografen
 • Een eigen workflow opstellen
 • Calibratietechnieken
 • Database beheer
Schrijf je hier in!

Computer

PCVO Voeren organiseert de lessen Informatica in gecombineerd onderwijs. Gecombineerd onderwijs is een combinatie van afstandsonderwijs (25%) en contactonderwijs (75%). De didactische middelen voor het gedeelte afstandsonderwijs vind je in de vorm van leerpaden via de elektronische leeromgeving Smartschool. Deze leerpaden maak je zelfstandig, op een tijdstip dat voor jou past. Je deelname aan het gedeelte afstandsonderwijs wordt systematisch opgevolgd en geëvalueerd. Ook binnen het contactonderwijs worden, op geregelde tijdstippen, gespreide valuaties voorzien!

Start to ICT

Dit is de perfecte cursus voor iemand die nog nooit of slechts sporadisch met de computer gewerkt heeft. Je leert de basisbeginselen van het computergebruik en de do’s en dont’s van het bestandsbeheer in de Verkenner. Daarnaast proef je ook al van het gebruik van Internet en leer je de mogelijkheden van kantoorsoftware kennen. Wat kun je verwachten:

 • Leren werken met het besturingssysteem Windows 10
 • Tablet gebruik versus computer gebruik
 • Kennismaking met de PC en opslagmedia
 • Software, Hardware, Bits en Bytes
 • Basishandelingen: Muis, Toetsenbord
 • Ergonomie
 • Windows Verkenner leren gebruiken:
 • Mappen maken en bestanden opslaan en benoemen
 • Leren knippen, kopiëren en plakken, verwijderen
 • Zoeken naar een bestand of map
 • Gebruik maken van USB-stick
 • Hoe je Startmenu personaliseren
 • Leren Apps installeren en apps verwijderen
 • Smaakmakers van de belangrijke toepassingen zoals: Word, Excel, Access, Paint, PowerPoint en Edge
Heb je een tablet of Smartphone met minimaal Android 4.0? Leer dan in deze opleiding de mogelijkheden van je toestel ten volle benutten
Tegenwoordig doen miljoenen mensen zo ongeveer alles met hun Smartphone en/of tablet. Surfen, e-mailen, fotograferen en filmen, foto’s beheren, films bekijken, live naar TV kijken, naar de radio of naar eigen muziek luisteren, je weg zoeken, chatten met je vrienden, agenda’s en contacten beheren, de krant of een boek lezen… dit en nog véél meer heeft Android te bieden! Van de eerste installatie, aanmelden van Google-account, aanpassen, beveiliging tot installatie en gebruik van apps: je komt er alles over te weten!

Een kort overzicht van de cursusinhoud:

 • Verbinding maken
 • Persoonlijke instellingen
 • Play store en beheer van apps
 • Beheer van contactpersonen
 • Google Chrome
 • Gmail
 • Filemanagers
 • Online cloudopslagdiensten
 • Office
 • Apps bijwerken, beheren
 • Tablet beveiligen

vereiste computervoorkennis:geen

Kostprijs: 90 euro per module
breng je eigen tablet / smartphone mee


Module 2: Snel op weg met je Tablet tablet/Smartphone 2
Een kort overzicht van de cursusinhoud:

 • Mobiele netwerken: Je toestel inrichten als hotspot (Tethering)
 • Werken met apps op je Smartphone of tablet
 • Social media (Facebook, Viber, What’s app, Skype, …)
 • Je verloren toestel lokaliseren en vanop afstand vergrendelen of bedienen.
 • Virusscanners
 • Aankopen van apps (Google Wallet)
 • Clouddiensten gebruiken (OneDrive, Dropbox, …)
 • Kantoorapps (WPS office), documenten aanmaken
 • Printen met je tablet
 • Meerdere e-mailaccounts instellen
 • Digitale agenda beheren
 • Foto’s en video’s maken met je mobiele toestel
 • Online muziek en video’s downloaden
 • Muziek luisteren op je mobiele toestel (Google play, Spotify, Sonos, …)
 • Digitaal lezen met je tablet of Smartphone (Google books, Aldiko, …) (lezen, vertalen, voorlezen, bladwijzers, …)
 • GPS en navigatie (basis)
 • Digitaal notitieboek bijhouden
Een kort overzicht van de cursusinhoud:

 • Mobiele netwerken: Je toestel inrichten als hotspot (Tethering)Werken met apps op je smartphone of tablet
 • Social media (Facebook, Viber, What’s app, Skype, …)
 • Je verloren smartphone lokaliseren en vanop afstand vergrendelen of bedienen.
 • Virusscanners installeren en gebruiken
 • Aankopen van apps (Google Wallet)
 • Clouddiensten gebruiken (OneDrive, Dropbox, …)
 • Kantoor apps (WPS office), documenten aanmaken
 • Printen met je tablet
 • Meerdere E-mail accounts instellen
 • Digitale agenda beheren
 • Foto’s en video’s maken met je mobiele toestel
 • Online muziek en video’s downloaden
 • Muziek luisteren op je mobiele toestel (Google play, Spotify, Sonos, …)
 • Digitaal lezen met je tablet of SmartPhone (Google books, Aldiko, …) (lezen, vertalen, voorlezen, bladwijzers, …
 • GPS en navigatie (basis)
 • Digitaal notitieboek bijhouden (bv. Reis voorbereiden)
In de cursus “eenvoudige presentaties” leer je presenteren met twee verschillende presentatiepakketten, namelijk PowerPoint en Prezi.
Het verschil tussen deze twee pakketten? Bij de gekende PowerPoint presentaties (Office-pakket) wordt de structuur van de presentatie op een van de begin dia’s weergegeven. Vaak is het verloop ervan ook zichtbaar doordat op iedere dia een verwijzing naar de structuur is opgenomen.
Een Prezi-presentatie (online en offline-tool) bestaat uit één grote canvas waarop teksten, afbeeldingen, hyperlinks en andere elementen geplaatst kunnen worden. Door op een element in te zoomen, weer uit te zoomen en weer in te zoomen op een volgend element ontstaat een presentatie. Op deze manier behoudt het publiek een volledig overzicht over de presentatie.
Tijdens deze cursus leer je dus verschillende presentatietechnieken aan de hand van concrete toepassingen. Bij het beëindigen van deze cursus kun je een presentatie verzorgen met zowel PowerPoint als Prezi.

 • PowerPoint 2016
  • PowerPoint starten, opslaan en sluiten
  • De werkomgeving en het lint
  • Het diamodel
  • Thema’s
  • Nieuwe dia’s
  • Tekst en tekstopmaak
  • Opsommingstekens en nummering
  • Objecten
 • Toepassingen:
  • Bedrijfspresentatie
  • Presentatie voor een workshop
  • Lespresentatie
  • Presentatie voor een familiefeest
  • Presentatie voor een vereniging
Wat kun je tijdens deze cursus verwachten?

 • E-mailen
 • Google account maken
 • Instellingen bekijken
 • Contacten beheren, Groepen maken in contacten
 • Mailen, Groepen maken in je mails, het gebruik van CC en BCC
 • Bijlagen meesturen aan je mail, een bijlage ontvangen in je mail
 • Zoeken op Internet:
 • Instellingen bekijken
 • Surfen op het internet
 • Geschiedenis, Bladwijzerbeheer
 • Incognito surfen
 • Afbeeldingen en tekst overnemen van het Internet
 • Pagina toevoegen aan bureaublad
 • Downloads bekijken
 • Google Drive: Google Drive biedt je 15 GB gratis online opslagruimte voor je foto’s, documenten, ontwerpen, tekeningen, video’s…
 • Google Maps: maakt het je mogelijk om op een eenvoudige wijze snel je weg te vinden en de wereld om je heen te leren verkennen
 • Google Agenda: maakt het je mogelijk om al je evenementen, zowel op professioneel als familiaal vlak, bij te houden op één plaats
 • Onedrive: de online cloud-opslag van Microsoft
Een kort overzicht van de cursusinhoud :

 • Kennismaking: wat is er zo speciaal aan mijn Mac?
 • Voor de eerste keer werken met de Mac. Waar moet ik op letten?
 • Hoe gebruik ik het bureaublad?
 • Welke instellingen kan ik doen via de menubalk?
 • Hoe kan ik Finder gebruiken en instellen?
 • Hoe beheer ik best mijn bestanden en mappen?
 • Hoe zet ik vensters naar mijn hand?
 • Hoe stel ik de navigatiekolom in?
 • Waarvoor kan ik Teksteditor gebruiken?
 • Leren surfen op internet met Safari
Heb je je eerste stappen met de pc reeds achter de rug en voel je je helemaal klaar om je op het World Wide Web te begeven?  Dan is de cursus ‘Aan de slag met Internet’ echt jouw ding! Door middel van praktijkgerichte oefeningen baan jij je een weg door het online landschap. Je leert onder andere informatie opzoeken, communiceren, plannen en samenwerken. Trein-, tram- en busregelingen, openingsuren en contactgegevens opzoeken, een vakantie plannen, je e-mails beheren en jezelf en je computer wapenen tegen online dreigingen … na het doorlopen van deze cursus is dit alles voor jou een fluitje van een cent
Weet u wat uw kind online doet? Smartphones, tablets, games, chatrooms, in app betalingen … Een digitale wereld, waar het onbekende loert. Het wordt steeds moeilijker om dit te monitoren.
Bereid je kind voor en zorg voor een goede begeleiding. Leer hoe je als ouder je kind het digitale leven veilig en zorgeloos kan laten ontdekken en ongepaste of ronduit gevaarlijke omgevingen kan herkennen en vermijden.

Share with Care:
Wanneer je beter niets deelt
Van wie is dit profiel eigenlijk?
Hoe anderen ons zien
Iets privé houden

Val niet voor vals:
Bijt niet in de phishinghaak!
Wie ben jij echt?
Over die bots
Beveilig je geheimen:
Hoe maak je een sterk wachtwoord
Hou het voor jezelf
Vriendelijk zijn is cool:
Van omstander naar beschermer
Hoe word ik een beschermer?
… maar zeg het positief!
Een toontje lager
De daad bij het woord

Praat erover als je twijfelt:
Wanneer hulp vragen
Meld het ook online

Tegenwoordig doen miljoenen mensen zo ongeveer alles met hun iPad of Iphone. Surfen, e-mailen, fotograferen en filmen, foto’s beheren, films bekijken, live naar TV kijken, naar de radio of naar eigen muziek luisteren, je weg zoeken met de ingebouwde kaarten (GPS), chatten met je vrienden, agenda’s en contacten beheren, de krant of een boek lezen…dit en nog veel meer heeft de iPad of iPhone te bieden! Van de eerste installatie tot het gebruik van alle standaard apps en de bespreking van nuttige tips en tricks: je komt er alles over te weten!

Een kort overzicht van de cursusinhoud:

 • Instellingen
 • Contacten
 • Appstore
 • Facetime
 • Berichten
 • Werken met apps
 • Safari
 • Mail
 • Agenda en herinneringen
 • Notities
 • Kaarten en klokken
 • Foto’s en video’s
 • Muziek
 • Podcasts
 • Werken met Dropbox
 • iCloud
Een kort overzicht van de cursusinhoud:

 • Apps voor allerlei toepassingen gebruiken (doccle, tv-app, iMovie, iPhoto, Pinterest)
 • Apps om je reis vlot te laten verlopen.
 • PDF op iPad/iPhone (met de app PDF EXPERT)
 • Fotoscanner (scan oude foto’s)
 • Social media (Facebook, Viber, What’s app, Skype, Berichten, Chatten, Messenger, Facetime …)
 • Je verloren toestel lokaliseren en vanop afstand vergrendelen of bedienen.
 • Clouddiensten gebruiken (OneDrive, Dropbox, …)
 • Kantoorapps (office365, Google docs, Pages/Numbers/Keynote), documenten aanmaken
 • Online muziek en video’s downloaden
 • Muziek luisteren op je mobiele toestel (Spotify, …)
 • Digitaal lezen (iBooks, …)
Een kort overzicht van de cursusinhoud:

 • iCloud
 • Tweefactorauthenticatie.
 • Doccle
 • Praktische apps (Medapp, Waze, de Luisterbieb, snapseed
 • Camera apps (camera awesome)
 • Bestanden app

In iOS 11 krijg je voor het eerst de mogelijkheid om je bestanden te beheren op de iPhone en iPad. Je kunt ermee bestanden zoeken, bekijken en sorteren, op een centrale plek. De meest recente bestanden staan altijd bovenaan. En het mooie is: het werkt ook samen met iCloud Drive, Box en Dropbox.

 • Kantoorapps (office365, Google docs, Pages/Numbers/Keynote), documenten aanmaken
 • Pinterest, Facebook
 • Lijst met apparaten van uw Apple ID
 • Google Maps
 • Albelli, fotoboeken maken
Een kort overzicht van de cursusinhoud:

 • wijzigen wachtwoord van de apple iD
 • iCloud
 • Tweefactorauthenticatie
 • iTunes
 • Praktische apps (Galileo,….
 • Camera apps (camera awesome)
 • Fotograferen met je toestel
Een kort overzicht van de cursusinhoud:

 • Fotografie: tips om betere foto’s te maken met de iPad, fotobewerkingen met o.a. bijsnijden, roteren, verscherpen/verzachten, aantekeningen maken op een foto, toepassen van effecten, filters, randen en stickers, een collage maken, een fotoboek maken op de iPad.
 • Video: videomontage om videocreaties te maken met foto’s, video’s, muziek … stop motion filmpjes maken, maken van timelapse en/of hyperlapse video’s, het publiceren van de video op YouTube.
 • Hoe maak ik een goede foto voor Instagram?
 • Foto’s plaatsen op social media.
 • App om presentaties, lessen of tutorials te maken en weer te geven op de iPad.
 • Een interactief boek of quiz maken…
Schrijf je hier in!

Webcontent

Start to Web
De bedoeling van dit instaptraject is dat de beginner een kennismaking krijgt met allerlei items binnen het globale geheel van webdesign.
Een kort overzicht van de cursusinhoud:

 • Basis html met oa  Kladblok of online-editor:   https://html-online.com/editor
 • Basis CSS:   http://www.cssportal.com/
 • Basis fotobewerking (Photoshop elements,  etc.…) en integreren in html-pagina’s
 • Basisoefeningen om kleine websites te maken.
 • Waarom wordt er een database gekoppeld aan een website? En hoe?
 • Hoe werken ‘responsive websites’:  wat is bootstrap en wat zijn mediaquery’s?
 • Eenvoudige responsive bootstrap-website maken met ‘mobirise’.
 • Domeinnamen/ hosting/ aanmaak van een database via het controle panel
 • Het leren werken met ‘Installatron’ om snel applicaties online te zetten (drupal/wordpress, etc…)
 • Een website online: waar staan de bestanden?   FTP
 • Overlopen van mogelijkheden om webshops en andere speciale toepassingen op te zetten
The content for your Tab goes here. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque pretium, nisi ut volutpat mollis, leo risus interdum arcu, eget facilisis quam felis id mauris. Ut convallis, lacus nec ornare volutpat, velit turpis scelerisque purus, quis mollis velit purus ac massa. Fusce quis urna metus. Donec et lacus et sem lacinia cursus.

ICT en sociale media

Mobiele telefoons, tablets, computers… Allemaal voorbeelden van nieuwe media. Ben je op zoek naar een opleiding op het gebied van nieuwe media en mis je nog bepaalde kennis en vaardigheden, lees dan even verder.

In deze cursus maak je kennis met verschillende aspecten van nieuwe media zoals Facebook, WhatsApp, Twitter, Google+ en Clouddiensten. Ook leer je alles over veilig shoppen op het internet, online bankieren, een weekend boeken via de computer en leer je hoe het nu eigenlijk zit met je privacy en veiligheid op Internet en Sociale Media.


Vereiste computervoorkennis:
basisvaardigheden computer (Windows/MacOs)

Kostprijs: 90 euro per module

Wat kun je tijdens deze cursus verwachten?

 • Privacy-instellingen per sociale media.
 • Deftige account aanmaken en degelijk wachtwoord.
 • Wat deel je met wie?
 • Hoe weet ik dat mijn wachtwoord gehackt is en waar kan ik mijn wachtwoord wijzigen.
 • Account deactiveren/verwijderen.
 • Zoeken naar antwoorden via een forum.
 • Op het internet zoeken naar antwoorden via zoekmachines.
 • Profielfoto instellen, eventueel beroep, hobby’s, woonplaats, leeftijd, interesses (film, boeken,…), privacy instellen van de informatie die gedeeld wordt (vb vrienden zichtbaar voor wie).
 • Zichtbaarheid (kijken wie wat van je profiel kan zien)
 • Welke sociaal mediums bestaan er…

ICT en administratie:

In de cursus Tekstatelier ga je aan de slag met een programma voor tekstverwerking, meer bepaald Microsoft Office Word 2016. De cursus Tekstatelier is opgedeeld in twee modules:

 • Module Eenvoudige documenten opstellen
 • Module Complexe documenten opmaken (tekstatelier 2)

Microsoft Word is het meest gebruikte tekstverwerkingsprogramma. Bijna iedereen die met de computer werkt komt in aanraking met dit programma. In het bedrijfsleven is Word het tekstverwerkingsprogramma bij uitstek. Beheersing van dit programma is dan ook zeer gewenst! Ook als je Word al langer gebruikt maar nog niet alle mogelijkheden optimaal benut is deze cursus een absolute aanrader!
Microsoft Word 2016 is een zeer veelzijdig en gebruiksvriendelijk pakket dat je leert tekstverwerken op professioneel niveau. Aan de hand van deze cursus leer je Word optimaal gebruiken! Je leert teksten aantrekkelijk en op de juiste manier opmaken en bewerken aan de hand van de vele functies in het programma.

Een kort overzicht van de cursusinhoud:

 • Initiatie in Word, Google docs, Wordpad en Kladblok (verschillen bespreken)
 • Word 2016:
  • Word starten en afsluiten
  • De werkomgeving en het lint
  • Documenten aanmaken/openen/opslaan/sluiten/afdrukken
  • Een pdf-bestand maken
  • Structuur en opmaakniveaus in een document
  • Tekenopmaak
  • Alineaopmaak (basis)
  • Opmaak verwijderen
  • Paginaopmaak (basis)
  • Zoeken en vervangen
  • Spellingcontrole
  • Kop- en voetteksten
  • Symbolen en speciale tekens
  • Meer over alineaopmaak: Alinea’s samenhouden of splitsen; Eenvoudig opsommen en nummeren; Opmaak opsommingen en genummerde lijsten wijzigen; Opsommen en nummeren op meerdere niveaus; Werken met tabs.
  • Meer over paginaopmaak en secties: Secties; Paginaranden; Paginanummering; Voet- en eindnoten.

Documenten die je zal kunnen maken in deze module:

 • Advertentie om een woning te huur te zetten
 • Reclamedocument
 • Boekbespreking
 • Bestelkaart
 • Registratieformulier
 • Recepten
 • Informatiefiche met een inschrijvingsstrook
 • Advertentie
 • Brief volgens de BIN-normen
 • Bronvermeldingen
Dit programma heb je nodig voor al je rekenwerk: facturen, rapporten, wisselkoersen, enz.
Excel is ideaal om lange reeksen gegevens snel en ordelijk te schikken: je krijgt dus ook alle nodige tips om een overzichtelijke planning te ontwerpen. We beëindigen de cursus met een leuke studie over het creëren van grafieken.

Een kort overzicht van de cursusinhoud:

 • Basishandelingen
 • Eenvoudige formules opstellen
 • Grafieken maken
 • Rekenblad opmaken
 • Verschillende functies gebruiken
 • Correct kasboek, factuur of loonberekening maken
Een kort overzicht van de cursusinhoud:

 • Complexe probleemstellingen
 • Uitgebreide functies
 • Gegevensbanken
 • Draaitabellen
 • Geavanceerde grafieken
Ontdek stap voor stap je familieverleden in historische documenten en hedendaagse databanken. Jouw familiegeschiedenis vertelt immers het verhaal van je familie. Wie waren ze? Waar woonden ze en hoe verdienden ze hun brood? Bestaat jouw familie uit helden of zaten er ook schurken bij? Wat is eigenlijk de betekenis van jouw achternaam? Wil je op een uitdagende manier aan de slag om de boeiende mysteries van jouw familiegeschiedenis te ontrafelen? Dan is deze cursus familiekunde een perfect beginpunt.

Programma:

 • Verzamelen en raadplegen van historische bronnen
 • Databanken raadplegen
 • Bezoek aan archiefinstelling/en (Maastricht-Hasselt)
 • Herkomst en betekenis familienaam achterhalen
 • Online opstellen van je stamboom
 • Familiefotoboek ontwerpen en bestellen
Canva is een online ontwerpprogramma dat uitermate geschikt is voor mensen die geen grafische achtergrond hebben. Het doel van deze cursus is om mooie ontwerpen te maken voor uitnodigingen, posters, wenskaarten, nieuwsbrieven, diploma’s… Canva bestaat uit oneindig veel lay-outs, sjablonen, illustraties, foto’s, maar in de workshop leer je ook je eigen ontwerpen maken met je eigen foto’s.

Tijdens de cursus leer je de basisprincipes kennen om een prachtig ontwerp te maken met de ontwerptool Canva. We werken een aantal projecten uit en aan het eind van de workshop kan je pronken met je eerste uitnodiging, poster, advertentie…

Wil jij leren werken met de verschillende programma’s van Microsoft Office?
Wil je in een handomdraai een goed rekenblad ontwerpen? Of een foutloos artikel typen in Word? Dan is de cursus Office jou op het lijf geschreven. Tijdens de cursus Office+ leer jij de basisbeginselen van de programma’s Word, Excel, PowerPoint en Outlook. We laten je van elk programma proeven en de overlopen de verdere mogelijkheden. Onze online leeromgeving en oefeningen in de klas helpen jou bij het maken van je opdrachten. De cursus zal je ongetwijfeld plezier, nut en gemak opleveren. Na afronding kun jij zelfstandig aan de slag met Microsoft Office.
Wil je graag een specialist worden in Office +? Schrijf je dan nu bij ons in.

In deze cursus komen de programma’s Word, Excel, PowerPoint en Outlook aan bod.

Je leert o.a. adressen koppelen aan brieven, uitnodigingen maken, draaitabellen en facturen maken, een digitaal fotoalbum samenstellen, e-mails voorzien van een handtekening en nog veel meer. Geef een boost aan je kennis en zorg ervoor dat je een administratieve duizendpoot wordt die op de hoogte is van de laatste updates binnen Office +.

Schrijf je hier in!

ICT in een creatieve context

In deze cursus leer je werken met de meest populaire programma’s uit de Adobe Creative Cloud/Suite. Tijdens de workshops krijg je de nodige ondersteuning om met je creativiteit de weg te vinden naar professioneel bruikbare publicaties. Het is wel van belang dat je goed kan omgaan met een besturingssysteem (Windows/Macintosh) en dat je al een basiservaring Photoshop bezit.

Een kort overzicht van de cursusinhoud:

 • Foto’s invoeren en voorbereiden voor grafische diensten
 • Een boekje ontwerpen in Indesign
 • Kennismaking met Illustrator
 • Een reeks foto’s verenigen tot videoclip in Premiere
 • Al je creaties online met Dreamweaver
Deze lessenreeks kun je zien als een rondleiding in een high-techfotolab. Met digitale camera en scanner trekken we op fotojacht en leggen meteen onze vangst onder de loep. Vervolgens rollen we alle laden van het fotolab wagenwijd open. We ontdekken al snel het ideale gereedschap om vuurogen te doven en vechtende kleuren te temmen. Zelfs de meest hopeloze gevallen kunnen, na een facelift in ons digitaal fotolab, een stralende hoofdrol krijgen in de sjiekste publicatie. Nadat je tientallen foto’s hebt veredeld, zie je alles op een andere wijze: het complexe beeldbewerkingsprogramma wordt stilaan een heel ontspannende werkruimte en elk pixelplaatje bekijk je voortaan als een potentieel kunstwerk.

Module 1: Fotobeheer en fotobewerking – Basis
bekijk een overzicht van de oefeningen

Module 2:
bekijk een overzicht van de oefeningen

Module 3: (niet gepland voor najaar 2018)
bekijk een overzicht van de oefeningen

Module 4:
In deze cursus staat creativiteit centraal. Je realiseert enkele praktische projecten gebaseerd op de verworven competenties van de vorige 3 modules. Op deze manier blijf je het gebruik van gereedschappen en bewerkingstechnieken onderhouden en verder verfijnen.

Adobe Spark visuele verhalen

Met Adobe Spark kan iedereen gratis online creatieve publicaties maken. In enkele kliks heb je een grafisch ontwerp, een webpagina of een video gemaakt.
Digital storytelling? Een social media campagne opzetten? Je reisfoto’s presenteren? Een nieuw product introduceren? Met Adobe Spark heb je in enkele ogenblikken de juiste elementen klaar: een profielfoto, een flyer, een portfolio en nog vele andere dingen te maken. Op basis van templates ben je snel op weg naar een inspirerend ontwerp.
Snel een webpagina nodig?  Ook dit krijg je in een mum van tijd klaar in Adobe Spark. Zelfs een videopresentatie die het tempo van je stem volgt is kinderspel.Geen tijd om achter je PC te gaan zitten? Met de Spark apps maak je spectaculaire ontwerpen op je iPhone of iPad waar en wanneer je wil.

Doelgroep

 • Je bent op zoek naar een gratis programma om snel en eenvoudig online publicaties te maken
 • Je wil posts en video’s maken om op je social media te plaatsen
 • Je wil een eenvoudige webpagina maken
 • Je zoekt een makkelijke online manier om je presentaties voor te bereiden

Inhoud

 • Profiel- en coverfoto’s maken voor je social media accounts
 • Videopresentatie maken
 • Presentaties maken
 • Advertenties, flyers, uitnodigingen, social media posts maken
 • Portfolio maken
 • App Adobe Spark Post gebruiken om snel beelden en collages te maken om te posten op je social media
 • App Adobe Spark Page gebruiken om een webpagina of presentatie te maken
 • App Adobe Spark Video gebruiken om je verhaal te visualiseren
Je gaat aan de slag met tekeningen. Je leert je tekeningen digitaliseren, eenvoudige illustraties creëren en zonder tekentalent toch leuke illustraties maken.

Een kort overzicht van de cursusinhoud:

 • Foto’s zoeken op internet die vrij te gebruiken zijn
 • het contrast aanpassen in Photoshop, overtrekken in Illustrator en met actieve verf anders inkleuren
 • Het verschil tussen Vectors en Pixels
 • De interface en de belangrijkste shortcuts
 • Documentspecificaties, de verschillende tekengebieden en hulplijnen
 • Hoe is een vectortekening opgebouwd?
 • Vormen selecteren, bijmaken en wegdoen
 • Basisvormen, zelf vormen tekenen
 • Beziercurves tekenen met de pen
 • Vormen overtekenen, symmetrische vormen tekenen
 • Werken met groepen en lagen
 • Selectiegereedschap, groeperen, kopiëren
 • Pathfinder, vormen maken, shaper
 • Kleur, verlopen aanmaken in de stalen en toepassen
 • Kleurbibliotheken (pantone,…)
 • Werken met tekst
 • Transformeren: verschuiven, draaien, schalen, spiegelen en schuintrekken
 • Eenvoudig patroon aanmaken en toepassen
 • Transparantie
Heb jij ook zoveel leuke foto’s gemaakt? Van onvergetelijke vakanties, dagjes weg met de familie of gezellige uitjes met vrienden? Zonde om daar niets mee te doen! Maak zelf gemakkelijk de mooiste fotoboeken, kalenders en wenskaarten. Zo blijven je herinneringen prachtig bewaard en krijgen je foto’s de plek die ze verdienen.
Cursus mogelijk op PC – tablet – iPad

Een kort overzicht van de cursusinhoud:

 • Downloaden en installeren van het gratis programma
 • Foto’s invoegen, verwijderen en bewerken
 • Teksten toevoegen
 • Werken met kaders
 • Afbeeldingen uitlijnen, spiegelen, roteren, uitsnijden, hoeken afronden, schaduw plaatsen, bewerken …
 • Achtergronden instellen, transparantie wijzigen
 • Fotoboek/kalender/wenskaart bestellen en thuis laten leveren
Een kort overzicht van de cursusinhoud:

 • Gecentraliseerde opmaak in stijlen en stramienen
 • Klein drukwerk opmaken (flyers, brochures, …)
 • Reclame affiches/advertenties maken in Photoshop/Illustrator/InDesign
 • Tekeningen maken en aanpassen in Illustrator
 • Huisstijlen leren interpreteren en naleven
 • Compositie-oefeningen
The content for your Tab goes here. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque pretium, nisi ut volutpat mollis, leo risus interdum arcu, eget facilisis quam felis id mauris. Ut convallis, lacus nec ornare volutpat, velit turpis scelerisque purus, quis mollis velit purus ac massa. Fusce quis urna metus. Donec et lacus et sem lacinia cursus.
Schrijf je hier in!

ICT-netwerken

Help! Mijn pc is gecrasht, hij start niet meer op… Krijg jij kippenvel wanneer je die zinnen hoort en weet je absoluut niet wat je in dat geval zou moeten doen? Of werkt je computer, laptop, tablet of smartphone niet meer of veel trager dan wanneer je hem gekocht hebt? Dan is misschien de cursus ‘Eerste hulp bij computerproblemen’ iets voor jou. In deze cursus komen de meeste voorkomende hard- en softwareproblemen aan bod en je leert er vooral hoe je die eenvoudig kan oplossen en voorkomen.

INHOUD
De voornaamste hardware-onderdelen worden benoemd en geanalyseerd. Defecte of niet goed werkende computers worden nagekeken. Hierbij proberen we te bepalen of de oorzaak te vinden is bij de hardware of bij de software. Samen lossen we op een logische manier de problemen op. Voor een praktische aanpak wordt het besturingssysteem opnieuw geïnstalleerd. Dikwijls is dit Windows, maar we kijken zeker ook naar Linux en Android. De BIOS-setup en de functie van het register, inclusief het al dan niet gebruiken van allerhande drivers en tweaks worden toegelicht. Naast Office en een internetbeveiligingsprogramma installeren we ook diverse hulpprogramma’s. Daarnaast richten we ons op het enorme aanbod aan freeware. Verder leren we in diverse workshops omgaan en vooral oefenen met mappen, bestanden, beeld, geluid en ondersteunende programma’s. De samenwerking met aanwezige en meegebrachte apparatuur zoals scanner, printer, digitale camera, cd- en dvd-brander, memory sticks, externe harde schijven, … benaderen we vanuit de praktijk. Tot een juiste diagnose komen en problemen oplossen, doen we via het internet. Datzelfde internet gebruiken we ook om nieuwe functies en websites te leren kennen.
Heb je een probleem met je computer, laptop, tablet of smartphone, breng deze dan zeker mee naar de les. Kunnen we echt alle problemen oplossen? Neen, want soms is het gewoonweg te duur en economisch niet verantwoord, maar dan heb je op zijn minst een diagnose. Je zal alleszins niet de eerste zijn die het inschrijvingsgeld van deze cursus dubbel en dik terugverdiend heeft!

Schrijf je hier in!

Workshop ICT & Onderwijs

ICT en onderwijs: 5 workshops
 • Waar : Dienstencentrum De Linde Paenhuisstraat 11 3770 Riemst
 • Prijs: €75 voor 5 workshops (kleurenkopieën, koffie en vlaai inbegrepen)
 • Aantal deelnemers: Minimum 15, maximum 20 deelnemers
 • Meer informatie bij Nele Meermans , nele.meermans@limburg.be
 • Inschrijven bij Erik Coenegrachts 012/21.46.98 –  dienstencentrum@riemst.be
Inhoud van de workshops:
Workshop 1: Canva

Canva is een online ontwerpprogramma dat uitermate geschikt is voor mensen die geen grafische achtergrond hebben. Het doel van de workshop is om mooie ontwerpen te maken voor uitnodigingen, posters, wenskaarten, nieuwsbrieven, diploma’s… Canva bestaat uit oneindig veel lay-outs, sjablonen, illustraties, foto’s, maar in de workshop leer je ook ontwerpen maken met je eigen foto’s.
Tijdens de workshop leer je de basisprincipes kennen om een prachtig ontwerp te maken met de ontwerptool Canva. We werken 2 projecten uit. Aan het eind van de workshop kan jij op school pronken met je eerste uitnodiging, poster, werkblaadje…

Mogelijke voorbeelden voor gebruik in het onderwijs :

 • uitnodigingen, posters en menukaarten voor schoolfeesten, eetdagen, …
 • diploma’s voor de leerlingen (zwemdiploma, veterdiploma, afzwaaidiploma…)
 • nieuwjaarsbrieven, brieven voor vaderdag of moederdag
 • nieuwsbrief voor ouders (huisstijl)
Workshop 2: Prezi

Prezi is een online presentatietool die momenteel heel populair is. Het is een heel eenvoudig pakket, dat je snel kunt aanleren. Je kan er in een minimum van tijd schitterende presentaties mee maken. De manier waarop je in Prezi-presentaties maakt is helemaal anders dan in PowerPoint. Je vertrekt vanuit een centraal middelpunt in tegenstelling tot opeenvolgende slides in PowerPoint. Prezi combineert eigenlijk mindmapping en presenteren.
In deze workshop leer je hoe je deze tool vlot kunt gebruiken. Bij deze workshop word je meteen aan het werk gezet. Je leert je eerste Prezi-presentatie maken. Je nieuwe skills neem je dus onmiddellijk mee naar de werkvloer.

Workshop 3-4: Educatieve tools

In deze workshop geven we je een overzicht van interessante educatieve tools, we gaan op zoek gaan naar de geschikte tool voor jouw les.
Bovendien willen we niet stoppen bij een opsomming van tools maar jullie ook een aantal praktijkvoorbeelden en handleidingen bezorgen.

Enkele tools die we aan bod laten komen zijn Socrative, Kahoot! Quandle, Pinterest

Socrative is een online tool die door leerkrachten gebruikt kan worden om leerlingen antwoord te laten geven op één of meer meerkeuzevragen, goed/fout-vragen, open vragen en/of stellingen.
De docent bepaalt het moment waarop hij een door hem gemaakte quiz vrijgeeft ter beantwoording.
De vragen kunnen beantwoord worden op pc, laptop, tablet of smartphone.
Na het beantwoorden van de vragen is een uitgebreide rapportage op te vragen, waarin de docent per leerling en per vraag inzage kan krijgen in de gegeven antwoorden.

Kahoot! is een zogenaamd student-response-system. Dat betekent dat de leerkracht vragen stelt via zijn pc en die vertoont op het digibord, dat leerlingen daar op reageren via pc, laptop, smartphone of tablet, er een overzicht wordt getoond van de gegeven reacties en de docent daarover in gesprek kan gaan met zijn leerlingen.
De leerkracht ontwerp een serie meerkeuzevragen, meningsvragen of enquêtevragen. Als hij dat wil kan hij aan die vragen illustraties of videofragmenten toevoegen, de bedenktijd instellen en er eventueel puntenvragen van maken, zodat leerlingen tegen elkaar kunnen spelen.
Quandle is een online leerplatform waar je woordenlijsten en vragenlijsten kunt gebruiken en maken. Je kunt jezelf overhoren met het overhoorprogramma en daardoor woordjes, begrippen, jaartallen of zelfs hoofdrekenen kan leren. Als gebruiker kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om het antwoord in te typen of om een intervaltraining te doen. De behaalde resultaten kunnen worden opgeslagen, zodat je een overzicht krijgt van je vorderingen. Een volgende sessie kun je er voor kiezen om bijvoorbeeld alleen met de foute antwoorden te oefenen.
Pinterest is een digitaal prikbord waarbij je afbeeldingen of andere zaken die je tegenkomt op internet kunt prikken, oftewel ‘pinnen’. Je kunt zo verschillende prikborden maken en deze delen met andere mensen. Miljoenen mensen maken zogenaamde pinboards aan en zetten hier zaken die op zij leuk of interessant vinden.
Maar je kunt het natuurlijk ook gebruiken in de klas. Zo kan je voor het vak WO een pinboard maken met verzameling afbeeldingen van de Belgische koningen of je maakt een pinboard met afbeeldingen van covers van boeken en laat de leerlingen een boek uitkiezen op basis van de voorkant.

Workshop 5: Smartschool

In deze workshop maak je kennis met enkele interessante modules van Smartschool.De digitale schoolagenda voor de basisscholen is het planningsinstrument bij uitstek. Alle leerplandoelstellingen en ontwikkelingsdoelen zijn standaard aanwezig. Op basis van geplande doelen worden automatisch overzichten gegenereerd. De wiki in Smartschool is de ideale manier om samen te werken met collega’s of binnen een klasgroep. Iedereen kan informatie toevoegen en je komt samen tot een mooi resultaat zonder eindeloos naar elkaar te mailen of te vergaderen. Maak samen het scenario voor het schoolfeest, maak een checklist voor de opendeurdag, laat de leerlingen samen een sprookje schrijven, …
We verkennen ook de leerpaden van Smartschool. In deze module stippel je een pad met oefeningen voor de leerlingen uit. Waarschijnlijk heb je al heel veel interessante websites met aangenaam materiaal gevonden, dit is de plaats om ze te bundelen in een logische leerlijn.
Na afloop van de lessen krijg je een deelcertificaat.

Als leerkracht wil je je leerlingen blijvend inspireren en motiveren, maar het is een behoorlijke klus om naast je computer, digibord en leerlingcomputers ook nog eens aan de slag te gaan met een iPad. Daarom leren we je hoe je de iPad ‘slim’ kan gebruiken in de dagelijkse praktijk. Met een hele reeks concrete tips en handige materialen helpen we je een behoorlijk stuk op weg.

Koken

Heb je zin om eens echt lekker en indrukwekkend te koken voor je gasten? Tover vanaf nu de lekkerste gerechten op tafel. Beginnen doe je hiervoor bij de basis: het combineren van eenvoudige, maar verse ingrediënten en het leren van de juiste snij- en kooktechnieken.
Tijdens de cursus ‘funcooking’ zal je kennismaken met de diverse basisbereidingen & -technieken van de hedendaagse keuken. We focussen tijdens deze cursus immers op het principe ‘een goede basis is het halve werk’.

Je zal kennismaken met de eigenschappen van diverse vergeten en hippe ingrediënten en je gaat hiervan de diverse bereidingswijzen aanhalen en inoefenen.

Wil jij als een echte kok in de keuken staan en wil jij jouw gasten ook net ietsje meer kunnen bieden? Dan is deze cursus uitermate geschikt voor jou!
Schrijf je nu in!

Schrijf je hier in !